Xóa cache - cookie trình duyệt

Thảo luận trong 'Quy định & Hướng dẫn sử dụng' bởi support6, 11/10/2011.

 1. support6

  support6 Guest

  Làm thế nào để xóa cache trình duyệt khi nó đã làm chậm hoặc thậm chí đơ cứng trình duyệt, gây lỗi tải trang, lỗi hiển thị trang do các xung đột cache hoặc cookie?
  Nếu bạn gặp phải các vấn đề như trên khi sử dụng ứng dụng web, bước gỡ rối phổ biến là làm trống bộ nhớ cache và xoá cookie.

  Microsoft Internet Explorer
  * Để t́ìm phiên bản của trình duyệt Internet Explorer, hãy nhấp trình đơn "Help", sau đó nhấp vào "About Internet Explorer." Nếu bạn không thấy "Help", hãy nhấn vào nút "Alt" để hiển thị các trình đơn.
  Với các phiên bản khác nhau, cách thức thì tương tự như nhau. Một cách thức nhanh chóng cho bạn là:

  Nhấn tổ hợp Ctrl-Shift-Delete để mở cửa sổ Delete Browsing History, chọn từ "Temporary Internet Files" trở xuống, nhấn “Delete”.

  1 Bộ nhớ cache.
  Internet Explorer 7.x , Internet Explorer 6.x
  1. Nhấp vào Tools. Nếu bạn không thấy tŕnh đơn, hãy nhấn nút Alt trên bàn phím để hiển thị các trình đơn.
  2. Chọn Delete Browsing History.
  3. Nhấp nút Delete files.
  4. Nhấp nút Yes trong cửa sổ xác nhận.
  5. Nhấp nút Close.

  2 Xóa Cookie.
  Nếu việc xoá bộ nhớ cache vẫn không giải quyết được vấn đề, tiếp theo có thể bạn phải xoá cookie của trình duyệt.

  Internet Explorer 7.x
  1. Nhấp vào Tools.
  2. Nhấp nút Delete cookies.
  3. Nhấp nút Yes trong cửa sổ xác nhận.
  4. Nhấp vào nút Close.
  Internet Explorer 6.x
  1. Nhấp vào Tools.
  2. Chọn Internet Options.
  3. Nhấp tab General.
  4. Nhấp nút Delete Cookies.
  5. Nhấp nút OK trong cửa sổ xác nhận.
  6. Nhấp nút OK để đóng lại.


  Mozilla Firefox
  Để t́ìm phiên bản trong Firefox: Trên cửa sổ trình duyệt, nhấp vào "Help", sau đó nhấp "About Mozilla Firefox." Trên Max OS X, nhấp vào "Firefox," sau đó nhấp "About Mozilla Firefox."
  Cách xóa cache & cookie cho Firefox trên các phiên bản cao hơn cũng tương tự như hướng dẫn ở dưới đây.

  1) Bộ nhớ cache.
  Firefox 3.x dành cho Windows
  1. Nhấp trình đơn Tools.
  2. Chọn Clear Private Data.
  3. Chọn hộp kiểm 'Cache'.
  4. Nhấp nút 'Clear Private Data Now'.
  Firefox 3.x dành cho Mac OS X
  1. Nhấp trình đơn Firefox.
  2. Chọn Preferences.
  3. Chọn Advanced.
  4. Nhấp vào tab Network.
  5. Trong phần 'Offline Storage', nhấp Clear Now.
  6. Nhấp vào nút OK.
  Firefox 2.x dành cho Windows
  1. Nhấp vào tŕnh đơn Tools.
  2. Chọn Options.
  3. Chọn Advanced.
  4. Nhấp vào tab Network.
  5. Trong phần 'Cache', nhấp Clear Now.
  6. Nhấp vào OK.
  Firefox 2.x dành cho Mac OS X
  1. Nhấp vào tŕnh đơn Tools.
  2. Chọn Options.
  3. Chọn Advanced.
  4. Nhấp vào tab Network.
  5. Trong phần 'Cache', nhấp Clear Now.
  6. Nhấp vào OK.

  2) Xóa Cookie.
  Nếu việc xoá bộ nhớ cache vẫn không giải quyết được vấn đề, tiếp theo có thể bạn phải xoá cookie của trình duyệt.

  Firefox 3.x dành cho Windows
  1. Trong Firefox, nhấp vào tŕnh đơn Tools.
  2. Nhấp vào Options.
  3. Nhấp vào Privacy.
  4. Trong phần Cookies, nhấp vào Show Cookies.
  5. Trong hộp thoại Cookie, nhấp vào Remove All Cookies.
  6. Nhấp vào OK để đóng hộp thoại Cookie.
  7. Nhấp vào OK để đóng Options
  Firefox 3.x dành cho Mac OS X
  1. Nhấp vào tŕnh đơn Firefox.
  2. Nhấp vào Preferences.
  3. Nhấp vào Privacy.
  4. Trong phần Cookie, nhấp vào Show Cookies.
  5. Trong hộp thoại Cookie, nhấp vào Remove All Cookies.
  6. Nhấp vào OK để đóng hộp thoại Cookie.
  7. Nhấp vào OK để đóng Preferences.
  Firefox 2.x dành cho Windows
  1. Trong Firefox, nhấp vào tŕnh đơn Tools.
  2. Nhấp vào Options.
  3. Nhấp vào Privacy.
  4. Trong phần Cookie, nhấp vào Show Cookies.
  5. Trong hộp thoại Cookie, nhấp vào Remove All Cookies.
  6. Nhấp vào OK để đóng hộp thoại Cookie.
  7. Nhấp vào OK để đóng Options.
  Firefox 2.x dành cho Mac OS X
  1. Nhấp vào tŕnh đơn Firefox.
  2. Nhấp vào Preferences.
  3. Nhấp vào Privacy.
  4. Trong phần Cookie, nhấp vào Show Cookies.
  5. Trong hộp thoại Cookie, nhấp vào Remove All Cookies.
  6. Nhấp vào OK để đóng hộp thoại Cookie.
  7. Nhấp vào OK để đóng Preferences.


  Apple Safari
  Để t́ìm phiên bản trong Safari: Trên Mac OS X, hãy nhấp "Safari," sau đó nhấp "About Safari." Trên Windows, hãy nhấp "Help," sau đó nhấp "About Safari."
  Cách xóa cache & cookie cho Safari trên các phiên bản cao hơn cũng tương tự như hướng dẫn ở dưới đây.

  1) Bộ nhớ cache.
  Safari 3.x dành cho Mac OS X
  1. Nhấp vào tŕnh đơn Safari.
  2. Chọn Empty Cache.
  3. Nhấp vào Empty.
  Safari 3.x dành cho Windows
  1. Nhấp vào tŕnh đơn Edit.
  2. Chọn Empty Cache.
  3. Nhấp vào Empty.

  2) Xóa Cookie.
  Nếu việc xoá bộ nhớ cache vẫn không giải quyết được vấn đề, tiếp theo có thể bạn phải xoá cookie của trình duyệt.

  Safari 3.x dành cho Mac OS X
  1. Nhấp vào tŕnh đơn Edit.
  2. Nhấp vào Preferences.
  3. Nhấp vào Security.
  4. Nhấp vào Show Cookies.
  5. Nhấp vào Remove All.
  6. Nhấp vào Done.
  7. Đóng hộp thoại 'Preferences'.
  Safari 3.x dành cho Windows
  1. Nhấp vào tŕnh đơn Safari.
  2. Chọn Preferences.
  3. Nhấp vào Security.
  4. Nhấp vào Show Cookies.
  5. Nhấp vào Remove All.
  6. Nhấp vào Done để đóng danh sách cookie.
  7. Đóng hộp thoại 'Preferences'.


  Opera
  Để t́ìm phiên bản trong Opera: Trên Windows, hăy nhấp vào "Help," sau đó nhấp "About Opera." Trên Max OS X, hăy nhấp vào "Opera," sau đó nhấp "About Opera."
  Cách xóa cache & cookie cho Opera trên các phiên bản khác cũng tương tự như hướng dẫn ở dưới đây.

  1) Bộ nhớ cache.
  Opera 9.x dành cho Windows
  1. Trong Opera, nhấp vào trình đơn Tools.
  2. Nhấp vào Preferences.
  3. Chọn tab Advanced.
  4. Trong cột bên trái, nhấp vào History.
  5. Trong phần Disk cache, nhấp vào Empty Now.
  6. Nhấp vào OK để đóng Preferences.
  Opera 9.x dành cho Mac OS X
  1. Trong Opera, nhấp vào trình đơn Tools.
  2. Nhấp vào Preferences.
  3. Chọn tab Advanced.
  4. Trong cột bên trái, nhấp vào History.
  5. Trong phần Disk cache, nhấp vào Empty Now.
  6. Nhấp vào OK để đóng Preferences.

  2) Xóa Cookie.
  Nếu việc xoá bộ nhớ cache vẫn không giải quyết được vấn đề, tiếp theo có thể bạn phải xoá cookie của trình duyệt.

  Opera 9.x dành cho Windows
  1. Trong Opera, nhấp vào trình đơn Tools.
  2. Nhấp vào Delete Private Data.
  3. Nhấp vào Detailed Options.
  4. Hăy chọn Delete all Cookies.
  5. Bỏ chọn hộp kiểm cho bất kỳ tuỳ chọn Private Data nào khác mà bạn không muốn xoá.
  6. Nhấp vào Delete.

  Opera 9.x dành cho Mac OS X
  1. Trong Opera, nhấp vào trình đơn Tools.
  2. Nhấp vào Delete Private Data.
  3. Nhấp vào Detailed Options.
  4. Hăy chọn Delete all Cookies.
  5. Bỏ chọn hộp kiểm cho bất kỳ tuỳ chọn Private Data nào khác mà bạn không muốn xoá.
  6. Nhấp vào Delete.


  Google Chrome
  Cách xóa dữ liệu nhập duyệt cho Google Chrome trên các phiên bản khác cũng tương tự như hướng dẫn ở dưới đây.
  Để xoá mọi dữ liệu nhập duyệt một lúc, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Nhấn lên biểu tượng chiếc cờ-lê nằm ở góc phải – phía trên của sổ trình duyệt, chọn “Options”.
  2. Chọn thẻ “Under the Hood”, nhấn “Clear Browsing Data…”.
  3. Tích chọn tất cả các hộp kiểm.
  4. Tại lệnh “Clear data from this period:”, chọn “Everything”.
  5. Nhấn “Clear Browsing Data”.
   

  Xem thêm các chủ đề tạo bởi support6

Chia sẻ trang này